Patenis

1. Jatkuva 2,3-dimetyyli-1-buteeni-2,3-dimetyyli-2-buteenin tuotanto

2. N-butyylihydroksi-asetaatin katalyyttinen synteesi

3. Karboksimetyylihydroksialkyyli-guargum-jauheen valmistaminen yksivaiheisella eetteröinnillä

4. Kamfeenin valmistus alfapenisteillä

5. Matalan viskositeetin omaavan kationisen guarijauheen valmistus

6. Kamfeenin valmistus alfapenisteillä

7. Tapa metanolin uuttamiseksi metyylimetakrylaatista ja metanoliseoksesta

8. 1,5-syklo-oktadieenin valmistus syklisoimalla butadieeni

9. Menetelmä glysidyylin valmistamiseksi

10. Menetelmä 3-syklohekseeni-1-karboksyylihappo-2-etyyliheksyyliesterin valmistamiseksi butadieenillä ja 2-etyyliheksyyliakrylaatilla